Sleep om te verversen

15.3.2

Voorwaarden deuvelverbindingen (tekening 15.03)

Deuvels dienen te voldoen aan de BRL 2908.

Ten behoeve van de deuvelverbinding dient ten minste gebruik te worden gemaakt van:

 • twee deuvels ≥ Ø 14 mm;
 • één deuvel ≥ Ø 16 mm samen met één deuvel ≥ Ø 12 mm.

Dekking

 • Minimale dekking: 8 mm;
  Uitzondering: in de dikterichting van het kozijnhout van een tussendorpel mag deze maat 5,5 mm zijn indien de sponning na het aanbrengen van de deuvels wordt gefreesd;
 • Maximale dekking: 30 mm;
  Uitzondering: in de dikterichting van het kozijnhout is een dekking toegestaan van maximaal 38 mm, mits de diameter van de deuvel > 14 mm.

Afstand tussen deuvels

De afstand tussen de deuvels dient:

 • ten minste gelijk te zijn aan de diameter van de (grootste) deuvel;
 • kleiner te zijn dan 4 x de diameter van de (grootste) deuvel.

Lengte van deuvels

De hartlijn van de deuvel dient over de volgende lengten in het hout te zijn gebracht:

 • in het deel evenwijdig aan de houtvezel: ten minste 35 mm;
 • in het deel loodrecht op de houtvezel: ten minste 24 mm;
  uitzondering: bij de aansluiting tussen een tussenstijl en een tussendorpel dient de lengte loodrecht op de houtvezel ten minste 20 mm te zijn.

Bij kruisingen dienen, indien de dikte van de doorgaande tussenstijlen of tussendorpels kleiner is dan 85 mm, lange deuvels te worden toegepast die ter plaatse van de tussenstijl of de tussendorpel niet worden onderbroken.

De diepte van een deuvelgat dient ten minste 5 mm meer te zijn dan de lengte van de "opgenomen" deuvel. Het doorboren van de deuvelgaten is niet toegestaan (zie tekening 15.03).

Relatie diameter deuvel en diameter deuvelgat

De diameter van het deuvelgat is afhankelijk van:

 • de nominale deuveldiameter met een tolerantie van +/- 0,1 mm;
 • de houtsoort:
  • bij loofhout moet de nominale diameter van het deuvelgat overeenkomen met de nominale diameter van de deuvel;
  • bij naaldhout moet de nominale diameter van het deuvelgat 0,2 mm kleiner zijn dan de nominale diameter van de deuvels;
  • voor gemodificeerd hout wordt verwezen naar SKH publicatie 13-02.